Cao su Đồng Phú (DPR): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 40,9% lên 34,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Cao su Đồng Phú (Mã chứng khoán DPR - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Cao su Đồng Phú (DPR): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 40,9% lên 34,8 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,1% và 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,2% lên 25,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 34,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,2 tỷ đồng lên 55,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 36,6%, tương ứng tăng thêm 1,5 tỷ đồng lên 5,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 36,4%, tương ứng tăng thêm 1,6 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý II/2021 tăng trưởng chủ yếu do tăng trưởng lợi nhuận gộp nhờ cải thiện biên lợi nhuận và doanh thu tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DPR ghi nhận doanh thu đạt 419,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,8% và 65,6% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 106,4 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 25,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 nhưng dòng tiền kinh doanh chính âm 92,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 47,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DPR giảm 0,6% so với đầu năm về 3.751,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.523,3 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 916,9 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 479,8 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu DPR giảm 400 đồng về còn 60.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan