CCV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Mã chứng khoán: CCV

Mã ISIN: VN000000CCV2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2/2022

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty – Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,171.95

-10.82 (-0.92%)

 
VNIndex 1,171.95 -10.82 -0.92%
HNX 307.05 4.66 1.52%
UPCOM 93.61 -2.82 -3.02%
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023