Chi tiết việc phân bổ số lượng vắcxin COVID-19 cho các đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 117.600 liều vắcxin COVID-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phân bổ cho 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, 2 bộ cùng 21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19.
Chi tiết việc phân bổ số lượng vắcxin COVID-19 cho các đơn vị

Ngày 6/3, Bộ Y tế đã có quyết định về việc phân bổ vắcxin COVID-19 cho các địa phương, bộ, ngành, cơ sở y tế để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắcxin COVID-19 đầu tiên.

Như vậy, hơn 117.600 liều vắcxin COVID-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phân bổ cho 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh; 2 bộ gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng 21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, các địa phương, đơn vị sẽ nhận số vắcxin COVID-19 như sau:


21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 được phân bổ số liều vắcxin:


Bộ Y tế giao Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) tiếp nhận, vận chuyển vắcxin tới các cơ sở tiêm chủng; phối hợp các địa phương, đơn vị bảo quản, sử dụng vắcxin an toàn, đúng đối tượng.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý; thực hiện quản lý, sử dụng vắcxin hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).

Theo Bộ Y tế, đã có 600 liều vắcxin được sử dụng để kiểm định chất lượng và lưu mẫu tại đơn vị nhập khẩu, Viện Kiểm định quốc gia vắcxin và Sinh phẩm y tế theo quy định.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã có quyết định về 13 tỉnh, thành phố đang có dịch sẽ được triển khai tiêm vắcxin COVID-19, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang.

Thời gian triển khai là trong tháng 3 và 4/2021.

Tin bài liên quan