Chứng khoán phái sinh tháng 5: Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục

Chứng khoán phái sinh tháng 5: Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) TTCK Phái sinh đã ghi nhận phiên giao dịch có khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 kỷ lục từ khi khai trương thị trường với khối lượng giao dịch đạt 440.866 hợp đồng tại ngày 13/5/2022.

Chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 5/2022 giảm 5,98% so với tháng trước và đạt 1.332,59 điểm tại ngày 31/5/2022, trong khi đó sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 có khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 317.695 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 40.530 tỷ đồng, tăng 37,47% so với tháng trước. Đây là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao nhất từ trước tới nay.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 4.2022

Tháng 5.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

202.601

317.695

56,81%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

30.315

31.756

4,75%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng 5/2022 đạt 31.756 hợp đồng, tăng 4,75% so với tháng trước, trong đó mức OI cao nhất trong tháng 5/2022 đạt 39.549 hợp đồng vào ngày 16/05/2022.

Chứng khoán phái sinh tháng 5: Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục ảnh 1

Trong tháng 5, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm và 5 năm đều có giao dịch trở lại sau thời gian dài, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm là 2.000 hợp đồng và hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm là 22.102 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 41.430 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm 31/05/2022 là 0 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh tháng 5: Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục ảnh 2

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2022 giảm so với tháng 4/2022, chiếm 1,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.005.897 tài khoản, tăng 3,36% so với tháng trước.

Chứng khoán phái sinh tháng 5: Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục ảnh 3

Thực hiện chỉ đạo của UBCKNN tại công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 về việc công bố dữ liệu giao dịch tự doanh, từ ngày 20/5/2022, Sở GDCK Hà Nội đã công bố thông tin về kết quả giao dịch tự doanh hàng ngày trên thị trường phái sinh.

Tin bài liên quan