Chứng khoán SHS (SHS) trả cổ tức 12% bằng tiền, phát hành thêm gần 114 triệu cổ phiếu

Chứng khoán SHS (SHS) trả cổ tức 12% bằng tiền, phát hành thêm gần 114 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 24/8 tới đây, CTCP Chứng khoán SHS (SHS – sàn HNX) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020, nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, SHS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 6/10/2021.

Bên cạnh đó, Chứng khoán SHS thực hiện phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 10,36 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020.

Ngoài ra, Công ty dự kiến phát hành hơn 103,63 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 13.500 đồng/CP.

Số cổ phiếu không được đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 31/8 đến ngày 28/9/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 31/8 đến ngày 4/10/2021.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, Công ty cho biết sẽ chi 40% bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường, 20% còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.188 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần mức cùng kỳ và đạt 96% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch 11/8, cổ phiếu SHS tăng 1,3% lên mức 45.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 8,17 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan