COM, VNL, NCT, CSV sắp tạm ứng cổ tức năm 2018

COM, VNL, NCT, CSV sắp tạm ứng cổ tức năm 2018

(ĐTCK) Ngày 28/8, Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán dự kiến là 13/9. Năm 2018, COM đã thông qua mức cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

Ngày 30/8, Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 7% bằng tiền, dự kiến thanh toán vào ngày 14/9. Cổ tức dự kiến năm 2018 của VNL ở mức 15%.

Ngày 31/8, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 40% bằng tiền, thanh toán vào ngày 28/9. Năm 2017, Công ty chia cổ tức 90% và dự kiến duy trì mức này trong năm 2018.

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) sẽ tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 14/9, cổ tức được thanh toán sau đó 10 ngày. Năm 2017, CSV chi cổ tức tổng tỷ lệ 36% bằng tiền, tương đương hơn 159 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 442 tỷ đồng. Năm 2018, CSV dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 22%.

Tin bài liên quan