Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE – HOSE)

Thời gian thực hiện: 26/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm tổ chức sự kiện, tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.