Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (DID – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 23/05/2024.

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến (Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).