Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 - HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Trung tâm điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.