Công ty cổ phần DRH Holdings (DRH – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/05/2024.

- Địa điểm thực hiện : Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến.