Công ty cổ phần Hòa Việt (HJC – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 21/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Hòa Việt, khu phố 08, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.