Công ty Cổ phần Logistic Vicem (HTV - HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/4/2024.

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh CTCP Bông Sen – Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.