Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC - HNX)

 
- Thời gian: 8h30' ngày 24/03/2016
- Địa điểm: Hội trường 22-12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.