Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA – HOSE)

Thời gian thực hiện: 10/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Thép VICASA - VNSTEEL, KCN Biên Hoà 1, đường số 9, P An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.