Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, Km 2132 Quốc lộ 1A, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.