Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương (AVC – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 03/05/2024 (nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.