Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (TXM - HNX)

 

- Thời gian: 27/04/2017

- Địa điểm tổ chức: 24 – Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế