Công ty cổ phần Viễn thông VTC (VTC - HNX)

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2017

- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau trong thư mời