Coteccons (CTD): Quý IV/2021, kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 63,3 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Coteccons (CTD): Quý IV/2021, kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 63,3 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, CTD ghi nhận doanh thu đạt 2.918,25 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 63,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 34,87 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm 253,4 tỷ đồng so với cùng kỳ về âm 3,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 51% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 28,43 tỷ đồng lên 84,22 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 50,7%, tương ứng giảm 189,1 tỷ đồng về 183,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 38,6 tỷ đồng lên 41,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Coteccons cho biết, doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn giảm mạnh 1.339 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm trước; trong khi chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đồng thời, ban điều hành đã lập dự phòng cho các công trường có rủi ro cao dẫn đến lỗ gộp từ hoạt động xây dựng 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 càng trở nên phức tạp hơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, bất động sản, các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khách hàng Coteccons. Trong kỳ, đơn vị phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 111 tỷ khiến lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.087,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,29 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,6% và 92,7% so với cùng kỳ.

Với kế hoạch đề ra trong năm 2021 là doanh thu 17.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ hoàn thành 7,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CTD tăng 3,8% so với đầu năm lên 14.692,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.326,8 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.285,4 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.558,2 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Coteccons (CTD): Quý IV/2021, kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 63,3 tỷ đồng ảnh 1

CTD tiếp tục trích lập thêm dự phòng phải thu khách hàng.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, Công ty ghi nhận dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 661,3 tỷ đồng so với đầu năm 494,5 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 28,2 tỷ đồng so với đầu năm là 30 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu CTD giảm 1.300 đồng về 108.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,197.6

-20.49 (-1.71%)

 
VNIndex 1,197.6 -20.49 -1.71%
HNX 277.68 -4.66 -1.68%
UPCOM 88.88 -0.13 -0.14%
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022