CSV: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (25%) và nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (100:150)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (Mã chứng khoán: CSV - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: ngày 16/07/2024 thanh toán 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

+ Đợt 2: ngày 07/10/2024 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo hướng dẫn sau:

a. Nhận cổ tức bằng chuyển nhượng (phí chuyển tiền do cổ đông chịu): từ ngày 16/07/2024 (đợt 1), ngày 07/10/2024 (đợt 2)

· Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

· Đối với tổ chức: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận kinh doanh.

b. Người sở hữu cổ tức bằng tiền mặt, hồ sơ nhận cổ tức:

· Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/07/2024 (đợt 1), ngày 07/10/2024 (đợt 2) và xuất trình bản sao công chứng Giấy ĐKKD/CMND/CCCD, bản sao Sổ cổ đông.

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.300.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:150 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:150, cổ đông A được nhận ((123/100)*150 = 184.50) 184 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 184 cổ phiếu mới. Số phần lẻ thập phân là 0,50 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế toán – Tài chính CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình bản chính Giấy ĐKKD/CMND/CCCD, Sổ cổ đông.