CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – HOSE)

Thời gian thực hiện: 14/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.