CTCP Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 08/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.