CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR - HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm: Sảnh Lotus, tầng 1, Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.