CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 05/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.