CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 9h00’ ngày 17/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc, ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.