CTP: 9 tháng lãi 17,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

CTP: 9 tháng lãi 17,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

(ĐTCK) Với kết quả này, Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP) đã hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú, trong quý III/2017, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 50 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng (tăng hơn 4 lần so với năm 2016 – đạt 0,82 tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của CTP đạt 183 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Với kết quả này, sau 9 tháng, doanh thu của Công ty đạt 92% so với kế hoạch cả năm, lợi nhuận đạt 89% kế hoạch cả năm.

Hội đồng quản trị CTP cho biết, Công ty đặt ra mục tiêu 100 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng trong quý IV. Nếu hoàn thành kế hoạch này, năm 2017, CTP có thể đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tin bài liên quan