D11: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Địa ốc 11 (D11 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, sẽ được quyền nhận (115x12):100 = 13,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phần lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Hiền Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: (028) 39634001, Fax: (028) 39636186.