Đại hội đồng cổ đông PCC1: Tiếp tục tăng vốn

(ĐTCK) Sau khi tăng vốn  từ 752,6 tỷ đồng lên 1.154,5 tỷ đồng trong năm 2017, PCC1 tiếp tục có kế hoạch tăng vốn trong năm 2018 thông qua việc phát hành thêm hơn 17,3 triệu cổ phiếu. 
Đại hội đồng cổ đông PCC1: Tiếp tục tăng vốn

Báo cáo tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1) diễn ra sáng nay (26/4), HĐQT Công ty cho biết, năm 2017, Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ngành điện vốn là lĩnh vực cốt lõi trong hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn do EVN và các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án lưới điện, việc triển khai các dự án của EVN và các đơn vị thành viên chậm khởi công, đặc biệt các dự án đầu tư mới của EVN trong lĩnh vực công trình truyền tải điện chỉ đạt 87% kế hoạch đầu tư đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của khối xây lắp và công nghiệp của công ty.

Đánh giá về kết quả tổng thể năm 2017, ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT PCC1 cho biết, lĩnh vực đầu tư năng lượng đạt kết quả tốt, đặc biệt là các dự án phát điện. Công ty đã hoàn thành đưa vào phát điện tiếp 2 nhà máy, khởi công 1 nhà máy mới đúng tiến độ kế hoạch.

Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, các dự án đang đầu tư đều kiểm soát tốt tiến độ và chất lượng sản phẩm, tich cực xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn và phát triển dự án mới.

Khối tư vấn và dịch vụ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, khối xây lắp điện và sản xuất công nghiệp do gặp khó khăn trong triển khai các dự án xây lắp điện nên kết quả doanh thu đạt thấp hơn kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận cơ bản đạt kế hoạch.

Cụ thể, theo báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 4.634,317 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm, tổng doanh thu đạt 3.160,5 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 236,7 tỷ đồng, đạt 77 % so với kế hoạch năm, EPS đạt 2.336 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017, PCC1 đã hoàn thành việc tăng vốn từ 752,6 tỷ đồng lên 1.154,5 tỷ đồng, thông qua các hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 30%), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (8% vốn điều lệ), thu về 517 tỷ đồng, bổ sung cho nguồn vốn của Công ty.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.

Đại hội thông qua kế hoạch năm 2018 với doanh thu 5.643,5 tỷ đồng, tăng 79%, lợi nhuận sau thuế 458,9 tỷ đồng, tăng 94% so với thực hiện 2017. Dự kiến mức chia cổ tức là 20%/vốn điều lệ.

Đại hội cũng thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn tại Dự án Thủy điện Mông Ân, thông qua phương án đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4 với tổng vốn đầu tư 196,334 tỷ đồng, Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chung cư cao tầng tại địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 cũng được đại hội cổ đông PCC1 thống nhất thông qua với số lượng phát hành thêm là 17.317.862 cổ phiếu, thời gian dự kiến phát hành không muộn hơn quý III/2018. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2017.

Tin bài liên quan