Đắk Lắk đấu giá tìm nhà đầu tư cho Tổ hợp thương mại, khách sạn, nhà ở vốn hơn 2.400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đắk Lắk sẽ đấu giá chọn nhà đầu tư cho Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế (thành phố Buôn Ma Thuột), tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế (thành phố Buôn Ma Thuột).

Theo quyết định này, Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở có diện tích dự kiến sử dụng là 42.645 m2. Trong đó đất ở là hơn 21.594 m2, nhà ở xã hội là 16.434m2; căn hộ là hơn 4.157 m2… Quy mô dân số khoảng 2.400 người.

Vốn đầu tư dự án, không bao gồm tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhà đầu tư phải nộp khi trúng đấu giá là khoảng 2.405 tỷ đồng.

Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở được đầu tư tại khu đất có diện tích 42.645 m2 tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở được đầu tư tại khu đất có diện tích 42.645 m2 tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh Đắk Lắk sẽ đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện dự án khoảng 48 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá…

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính xây dựng phương án đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định của pháp luật có liên quan khác để thực hiện dự án nhà ở.

Trong quá trình xây dựng phương án đấu giá và tổ chức đấu giá, Sở Tài chính phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xác định cụ thể nội dung yêu cầu về đối tượng đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện dự án theo quy định…

Khu đất xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế, trước đây đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ, có diện tích 42.645 m2 với 3 mặt giáp đường.

Sau khi tỉnh Đắk Lắk di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu đất này được quy hoạch xây dựng Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại…

Tin bài liên quan