Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý IV/2021, kinh doanh không đủ trả lãi vay dẫn tới lỗ 372,4 tỷ đồng

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý IV/2021, kinh doanh không đủ trả lãi vay dẫn tới lỗ 372,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, CII ghi nhận doanh thu giảm 73,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 644,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 372,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 11,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,9% về chỉ còn 9,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 83,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 302,87 tỷ đồng về 58,53 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,5%, tương ứng giảm 70,1 tỷ đồng về 175,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,8%, tương ứng tăng thêm 148,9 tỷ đồng lên 481,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25,3%, tương ứng giảm 49,1 tỷ đồng về 145,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu giảm 46,6% so với cùng kỳ về 2.867,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 246,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 472 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 341 tỷ đồng.

Không những kết quả kinh doanh lao dốc mà dòng tiền kinh doanh cũng tiếp tục âm. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 889,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.393,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 742,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 397,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CII tăng 4,8% so với đầu năm lên 30.956,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.446,6 tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.516,6 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.482,4 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 463,8 tỷ đồng lên 17.042 tỷ đồng và chiếm 55,1% tổng nguồn vốn.

CII tiếp tục chịu áp lực trả nợ vay trong 3 năm tới.

CII tiếp tục chịu áp lực trả nợ vay trong 3 năm tới.

Trong đó, công ty tiếp tục chịu áp lực dòng tiền trả nợ khi các khoản vay và phát hành trái phiếu đáo hạn trong ba năm tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu CII tăng 550 đồng lên 28.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan