Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI): Quý IV/2021, kinh doanh không đủ trả lãi vay dẫn tới lỗ 32,67 tỷ đồng

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI): Quý IV/2021, kinh doanh không đủ trả lãi vay dẫn tới lỗ 32,67 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Mã chứng khoán: CTI - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 284,33 tỷ đồng, giảm 36,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 32,67 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,88 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,2% lên 26,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15,41 tỷ đồng về 75,13 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 54,1%, tương ứng tăng thêm 28,85 tỷ đồng lên 82,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,7%, tương ứng giảm 2,84 tỷ đồng về 29,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lỗ 36,78 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,64 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 762,12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,9% và 97% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, CTI đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 981 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 92 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt tỷ lệ 3,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CTI tăng 4,6% so với đầu năm lên 4.740,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.440,4 tỷ đồng, chiếm 72,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 707,8 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 7,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 219,1 tỷ đồng lên 2.987 tỷ đồng và chiếm 63% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu CTI tăng 1.400 đồng lên 21.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan