Đầu tư Sao Thăng Long (DST) chuẩn bị chuyển sàn, tăng vốn M&A dự án bất động sản

Đầu tư Sao Thăng Long (DST) chuẩn bị chuyển sàn, tăng vốn M&A dự án bất động sản

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST - sàn HNX) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 với tờ trình quan trọng là chuyển sang niêm yết trên HOSE, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư vào các dự án bất động sản.

Cụ thể, năm 2022, DST đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%.

Bên cạnh đó, DST sẽ trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 125 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 2.823 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc tăng vốn nhằm mục đích mua lại cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan.

DST cũng trình đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của DST diễn ra vào sáng ngày 21/3 tại thành phố Nam Định.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu DST đứng tại mức giá 14.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan