Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI): HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin

Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI): HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI – sàn HOSE).

Theo đó, ngày 11/5, HOSE đã nhận và công bố thông tin Danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và giao dịch của IDI với người có liên quan của công ty tại Bao cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng 2021 và năm 2021 kèm NQHĐQT số 02/NQ/HĐQT/2020 ngày 2/1/2020; NQHĐQT số 2/NQ/HĐQT/2021 ngày 2/1/2021; NQHĐQT số 2/NQ/HĐQT/2022 ngày 2/1/2022 thông qua giao dịch với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các bên có liên quan tới IDI.

Căn cứ quý định tại điểm I, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: ..i) Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữ công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng”.

HOSE nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các NQHĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, IDI ghi nhận doanh thu tăng 36,5% lên 1.871,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 854,3% lên 201,35 tỷ đồng. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,7% lên 16,3%.

Trong năm 2022, IDI đặt kế hoạch doanh thu 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 22,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu IDI giảm sàn 1.450 đồng về 19.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,240.76

12.39 (1.0%)

 
VNIndex 1,240.76 12.39 1.0%
HNX 309.84 -5.6 -1.81%
UPCOM 95.89 2.69 2.8%
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023