Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ): Nhóm cổ đông lớn mua thêm 5,85% vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhóm cổ đông lớn tăng sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Mã chứng khoán TTZ - sàn HNX) .
Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ): Nhóm cổ đông lớn mua thêm 5,85% vốn

Theo đó, ông Huỳnh Văn Quảng vừa mua vào 442.800 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 5,85% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 20/7. Như vậy, sau giao dịch ông Quảng trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Sau giao dịch nhóm cổ đông liên quan tới ông Quảng đã sở hữu 15,61% vốn điều lệ tại TTZ.

Ngược lại, trước đó bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 653.700 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 8,63% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8.

Mới đây, ngày 30/6/2021, doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên, chỉ có 25,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Trong quý I/2021, TTZ ghi nhận doanh thu tăng 644,7% lên 948,7 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168,5 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 1,7 triệu đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 59,9% về chỉ còn 14,5%.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của TTZ tăng 1,1% lên 80,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 35,7 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 14 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 9,7 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8,6 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm 18,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tiến trung Hòa Bình; 10,5 tỷ đồng quyền sử dụng đất - Tiến Trung; và 6,45 tỷ đồng quyền sử dụng đất - Tiến Trung Hòa Bình.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu TTZ tăng 100 đồng lên 2.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan