Đề xuất “phanh” Dự án Tổ hợp sân golf, du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty cổ phần Golden City "dính" khoảng 2,87 ha rừng tự nhiên.
Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương là một phần diện tích được nhà đầu tư đề xuất thực hiện của Dự án sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar. Ảnh: Nhiệt Băng.

Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương là một phần diện tích được nhà đầu tư đề xuất thực hiện của Dự án sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar. Ảnh: Nhiệt Băng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh chưa chấp thuận đề xuất thực hiện đầu tư Dự án Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar tại huyện Lạc Dương của Công ty cổ phần Golden City.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Lạc Dương rà soát các nội dung về hiện trạng rừng, quy hoạch, đánh giá kỹ lưỡng mức độ tác động của dự án đối với đời sống nhân dân, ảnh hưởng đối với môi trường và một số nội dung khác có liên quan; thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Dự án Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Golden City đề xuất thực hiện tại thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) không phù hợp với các quy hoạch 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạc Dương đến năm 2020, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Khu vực đề xuất dự án chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt do đó chưa đủ cơ sở để tiến hành thẩm định cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Còn theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty cổ phần Golden City có ảnh hưởng đến diện tích khoảng 2,87 ha rừng tự nhiên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, 2,87 ha rừng tự nhiên này thuộc điều kiện không được sử dụng để thực hiện dự án sân gôn theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn và Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, Dự án Tổ hợp sân gôn và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar thuộc một phần các tiểu khu 145A, xã Đạ Sar; tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích lên đến 90,29 ha (trong đó, diện tích sân golf khoảng 71,6 ha).

Tin bài liên quan