Dệt may Thành Công (TCM) báo lỗ 2,5 tỷ đồng trong quý III/2021, dòng tiền kinh doanh âm 16,5 tỷ đồng

Dệt may Thành Công (TCM) báo lỗ 2,5 tỷ đồng trong quý III/2021, dòng tiền kinh doanh âm 16,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý III, doanh thu thuần của Công ty giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 782,9 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng giảm 12%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 57% xuống còn 75,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 63%, đạt 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng 7%, 24% và 15%. Kết quả, Công ty lỗ sau thuế 2,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 85,6 tỷ đồng.

Công ty cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp trong quý III/2021, Công ty phải thực hiện làm việc giãn cách từ ngày 15/7/2021 nên năng suất lao động của Công ty không đạt kế hoạch, cộng với chi phí hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế Công ty bị lỗ.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, TCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.707 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 118,6 tỷ đồng, giảm 41%. So với kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 4.218 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu và gần 41% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 12% so với hồi đầu năm lên gần 3.341 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận tăng 31% lên 1.317 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,4% lên 216,3 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 24% lên gần 1.658 tỷ đồng.

Đáng chú ý là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TCM trong 9 tháng đầu năm ghi nhận âm gần 16,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 348 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu TCM tăng 6,5% lên 75.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan