ĐHĐCĐ Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 10.500 đồng/cổ phần

0:00 / 0:00
0:00
ĐHĐCĐ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) diễn ra sáng nay (8/4/2022) với số cổ đông đại diện cho 461,4 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,57% tham gia.
ĐHĐCĐ Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 10.500 đồng/cổ phần

Nội dung quan trọng là tờ trình phát hành riêng lẻ chi tiết chính thức được công bố. Theo đó, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai trình cổ đông phương án chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 1.700 tỷ đồng dự kiến để bổ sung vốn lưu động cho các công ty con gồm Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi); CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia Súc Lơ Pang (đầu tư các dự án trồng cây ăn trái).

Ngoài ra, công ty cũng sẽ dùng tiền để thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, tăng lần lượt 130% và 775% so với thực hiện năm 2021. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của Hoàng Anh Gia Lai kể từ năm 2015 tới nay. Năm nay, công ty tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Về chiến lược đầu tư, tập đoàn tiếp tục tập trung vào hai lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo. Diện tích cây ăn trái theo kế hoạch là 10.000 ha, trong đó cây chuối chiếm 7.000 ha. Tính đến cuối năm ngoái, HAGL đã trồng được 5.000 ha, sang năm nay sẽ trồng thêm 2.000 ha.

Đối với ngành chăn nuôi heo, công ty sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại để nâng tổng số lên thành 16 cụm, với công suất hơn một triệu con heo thịt/năm. (trong đó bao gồm 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Tính đến ngày 31/12/2021, công ty đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm, mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và mỗi con heo nái sinh ra khoảng 25 con heo thịt mỗi năm.

ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 8/4 và bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin bài liên quan