Địa ốc First Real (FIR) lên kế hoạch chào bán 15,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021

Địa ốc First Real (FIR) lên kế hoạch chào bán 15,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Địa ốc First Real (Mã chứng khoán: FIR - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại Đà Nẵng.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 70 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 98,6% và 45,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới phân phối, môi giới các sản phẩm bất động sản; công ty tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư các dự án với mục tiêu đồng hành cùng với chủ đầu tư các dự án trong quá trình phát triển sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, góp vốn với chủ đầu tư để mua dự án.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%, đây là cổ tức bừng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ lấy nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể, dự kiến trong quý III/2021 hoặc quý IV/2021.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 15,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới, giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành quyền mua cổ phiếu trong năm 2021, số tiền thu được nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty như bổ sung vốn trong công ty con và công ty liên kết; mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác; đầu tư vào dự án mới của công ty; và các mục đích khác.

Trong quý I/2021 (Niên độ kế toán 1/10/2020 - 31/12/2020), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 36,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 41,8% và 65,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 44,4% lên 67,4%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 0,3% so với đầu năm lên 551,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 257,7 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng tài sản; tồn kho là 120,4 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản; bất động sản đầu tư là 59 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, cổ phiếu FIR tăng 400 đồng lên 26.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan