Dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến kinh tế Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều lĩnh vực kinh tế của thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19.
Nhiều lĩnh vực kinh tế của TP.Đà Nẵng chịu tác động mạnh của dịch bệnh.

Nhiều lĩnh vực kinh tế của TP.Đà Nẵng chịu tác động mạnh của dịch bệnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8/2021. Số liệu thống kê cho thấy, các lĩnh vực kinh tế của TP.Đà Nẵng đã bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Lĩnh vực du lịch dịch vụ của thành phố biển Đà Nẵng tiếp tục trở chịu tác động trực tiếp từ dịch Covid-19. Khi dịch bệnh tái bùng phát trên diện rộng, chính quyền thành phố phải tạm ngừng mọi hoạt động, dẫn đến doanh thu các nhóm ngành du lịch tiếp tục có xu hướng giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tháng 8/2021 ước đạt 16,4 nghìn lượt, giảm 51,3% so với tháng trước và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng năm 2021, số lượt khách dự kiến đạt gần 1.045 nghìn lượt, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, khách quốc tế ước đạt 90,6 nghìn lượt, giảm 86,1%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tháng 8 ước đạt 29,7 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 8 tháng ước đạt 2.042 tỷ đồng, giảm 30,4%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp cũng chịu tác động trực tiệp vì dịch bệnh. Từ cuối tháng 7/2021, diễn biến dịch ngày càng phức tạp, số ca lây nhiễm tăng đột biến nên TP.Đà Nẵng chỉ cho phép các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ), tuân thủ tuyệt đối quy định ”5K” đồng thời chỉ được phép sử dụng tối đa 30% số người làm việc.

Chính vì vậy, Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố tháng 8/2021 ước giảm 17,1% so với tháng cùng kỳ năm 2020; lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, IIP thành phố tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số IIP bình quân 8 tháng tăng cao hơn mức tăng bình quân chung như: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thiết bị điện… Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số giảm sâu so với cùng kỳ như: sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất máy móc, thiết bị; sản xuất đồ uống...

Ngoài ra, hoạt động vận tải của TP.Đà Nẵng cũng chịu tác động, với tổng doanh thu ngành vận tải tháng 8/2021 ước đạt 1.125,6 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 8 tháng ước đạt 11.337,3 tỷ đồng, giảm 2,9%. Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn Thành phố ước đạt 3.088 tấn, giảm 2,3% so với tháng 8 năm 2020; tổng sản lượng thủy sản 8 tháng năm 2021 đạt 26.803 tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu hút đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết trong tháng 8/2021, thành phố đã cấp mới 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 0,117 triệu USD, có 2 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 0,74 triệu USD; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 294 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 873 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.308 tỷ đồng, trong đó: có 3 dự án ngoài KCN, tổng vốn đầu tư 1.827 tỷ đồng và 12 dự án trong các KCN, khu CNC, tổng vốn đầu tư 481 tỷ đồng. Cấp mới 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,135 triệu USD;

Dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến kinh tế Đà Nẵng ảnh 1

Thành phố Đà Nẵng kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh.

Về thành lập doanh nghiệp, Đà Nẵng đã cấp 294 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ 873 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, có 2608 doanh nghiệp được cấp chứng nhận, tổng vốn điều lệ đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, giảm 8,8% về số doanh nghiệp và giảm 16,3% về số vốn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã đạt con số 2.225 doanh nghiệp, tăng gần 40%. TP.Đà Nẵng cũng đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 538 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Các hoạt động kinh tế bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên một số lĩnh vực tại Đà Nẵng lại ghi nhận sự tăng trưởng. Đáng chú ý, hoạt động xuất, nhập khẩu của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ tháng 5/2021, nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2021 ước đạt 144,3 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,5 triệu USD, tăng 9,6%. Ước tính 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.154,3 triệu USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020 và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 875,1 triệu USD, tăng15%.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu phần mềm trên địa bàn TP.Đà Nẵng tính đến tháng 8/2021 ước đạt 58,2 triệu USD, đạt 53% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ 2020…

Tin bài liên quan