Điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, tránh "đầu cơ", "thổi giá"

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.
Bộ Xây dựng chỉ đạo điều chỉnh công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, tránh hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”;

Bộ Xây dựng chỉ đạo điều chỉnh công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, tránh hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”;

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng.

Trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng chủ yếu đang có nhiều biến động, xu thế biến động tăng, khó dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến thị trường hoặc chưa sát với giá thị trường.

Ngoài ra, nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu…Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các chủ thể trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào Danh mục để công bố. Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vật liệu chủ yếu có biến động nhiều, tổ chức xác định, công bố giá hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị chủ động giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn được Chính phủ giao, đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho từng gói thầu, dự án thành phần.Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, vận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức dự toán xây dựng trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn; công tác chưa có định mức hay định mức cần điều chỉnh, bổ sung, đề xuất giải pháp, báo cáo Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo về khả năng cung - cầu, biến động giá trên địa bàn trong năm 2022 và các năm tiếp theo; khắc phục trường hợp thiếu hụt nguồn cung, tránh tình trạng lợi dụng khả năng cung - cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Tin bài liên quan