DLM: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (9%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (DLM - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/12/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.