DNH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (7%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty: địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 26/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.