DNH: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (14%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty: địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân.