DSV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (15,9%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (DSV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022

- Lý do mục đích: Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.590 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty Đường sắt Vĩnh Phú, bắt đầu từ ngày 05/08/2022. Các cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước).