DTL dự kiến lãi sau thuế 80 tỷ đồng

DTL dự kiến lãi sau thuế 80 tỷ đồng

(ĐTC) Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên diễn ra ngày 28/5 tới đây, CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng. 

Sản lượng thép P/O 80.000 tấn, tôn lạnh 80.000 tấn, thép lá cán nguội 70.000 tấn. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chỉ sản xuất ống thép các loại ở mức thấp nhất 4.000 tấn.

Theo báo cáo tài chính quý I/2016, DTL ghi nhận doanh thu gần 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, tăng lần lượt 42% và 95% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Theo HĐQT DTL, Công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt so với cùng kỳ năm ngoái là do giá tôn có xu hướng tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Về công tác đầu tư, trong giai đoạn từ 2016 - 2017, tại Khu công nghiệp Sóng thần 3 (Bình Dương), Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm 10 dây chuyền cán ống với nhiều kích thước khác nhau, tốc độ 120m/phút với giá trị đầu tư khoảng 45 tỷ đồng.

Trong các nội dung trình đại hội, HĐQT không đề cập mức chi cổ tức cho năm 2015.

Tin bài liên quan