Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 9% lên 10,5 tỷ đồng

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 9% lên 10,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (Mã chứng khoán DP1 – UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 483,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,3% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp điều chỉnh từ 15% về còn 13%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,2 tỷ đồng về 62,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,07 tỷ đồng về 7,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DP1 ghi nhận doanh thu đạt 902,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,5% và tăng 6,8% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Cơ cấu chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021 của DP1

Cơ cấu chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021 của DP1

Doanh nghiệp có thuyết minh, trong 6 tháng đầu năm chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện giảm và lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện giảm.

Năm 2021, DP1 đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 41,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 50,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DP1 giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm về 1.243,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 535 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 505,1 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp đã giảm 8,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 45,5 tỷ đồng về 505,1 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu DP1 tăng 900 đồng lên 29.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan