Dược phẩm TV.Pharm (TVP) phát hành thêm cổ phiếu chào bán tỷ lệ 1:1, trả cổ tức 40% và thưởng cổ phiếu 126%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP – UPCoM) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
Dược phẩm TV.Pharm (TVP) phát hành thêm cổ phiếu chào bán tỷ lệ 1:1, trả cổ tức 40% và thưởng cổ phiếu 126%

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Trong khi trên thực tế, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu TVP đứng tại mức giá 46.000 đồng/CP. Như vậy, lượng cổ phiếu phát hành chào bán có giá chưa bằng 1/4 thị giá hiện tại của TVP.

Số tiền dự kiến thu được là hơn 110 tỷ đồng, Dược phẩm TV.Pharm sẽ dùng để tài trợ cho dự án Nhà máy Sản xuất GMP-EU_Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành gần 4,44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 40 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đồng thời, Dược phẩm TV.Pharm dự kiến phát hành hơn 13,97 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 126%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 126 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCK.

Mới đây, Dược phẩm TV.Pharm đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu thuần 900 tỷ đồng, tăng 18,4% so với kết quả năm 2021; lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 760 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước và vượt 27% mục tiêu đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 80,4 tỷ đồng, tăng trưởng 33% và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chia cổ tức 55% gồm 15% bằng tiền và 40% bằng cổ phiếu.

Tin bài liên quan