ESG - Chìa khóa cho Phát triển bền vững 2022

(ĐTCK) Lần thứ 2, Báo Đầu tư tổ chức hội thảo về Phát triển bền vững, cũng là chương trình kỷ niệm chặng đường 5 năm lần thứ nhất trong chuỗi hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 100 khách mời đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các diễn giả, cơ quan báo chí - truyền thông và gần 40 doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) tại Việt Nam.

Tác giả