EVNGenco 3 (PGV): Quý II/2021, chi phí tài chính tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm 29,5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP ( EVNGenco 3, mã chứng khoán PGV - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
EVNGenco 3 (PGV): Quý II/2021, chi phí tài chính tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm 29,5%

Theo đó, trong quý II/2021, PGV ghi nhận doanh thu đạt 10.492,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 758 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,9% lên 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,5%, tương ứng tăng thêm 284,8 tỷ đồng lên 1.219,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 65 tỷ đồng lên 167,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 548,8 tỷ đồng lên 337,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận giảm mạnh trong quý II/2021 chủ yếu do chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý II/2020, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính là âm 211 tỷ đồng, quý II/2021 là dương 337,8 tỷ đồng, tức tăng thêm 548,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh cơ cấu chi tiết của chi phí tài chính quý II/2021.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm chi phí tài chính lại giảm 40,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 433,5 tỷ đồng về 640,5 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 19.635 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.548,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,8% và tăng 120,2% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 39.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.311 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 118,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm tới 1.338 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 1.360,2 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản giảm 0,5% so với đầu năm về 72.515,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 46.033,1 tỷ đồng, chiếm 63,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.880 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu PGV tăng 100 đồng lên 17.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan