EVS tăng trưởng lợi nhuận gần 6,5 lần, đặt kế hoạch lợi nhuận 485 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) công bố báo cáo năm 2021 với doanh thu hoạt động thực hiện đạt 467% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 643% so với kế hoạch.
EVS tăng trưởng lợi nhuận gần 6,5 lần, đặt kế hoạch lợi nhuận 485 tỷ đồng

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của EVS đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 641,9% so với năm 2020 và vượt 643% so với kế hoạch kinh doanh. Doanh thu hoạt động đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 216,7% so với năm 2020 và đạt 467% so với kế hoạch đầu năm.

Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2021 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu.

Doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2021 đạt 643.066 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng hơn 57% trong doanh thu hoạt động năm 2021 của EVS.

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 134 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105,7 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và thu nhập hoạt động khác.

Hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là một trong số các mảng kinh doanh cốt lõi của EVS, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 12% tổng doanh thu hoạt động năm 2021 (2020: 10,3%).

Tính đến 31/12/2021, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 11.112 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2021 là 2.385 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2021 là 115.240 tỷ đồng, tăng 355% so với con số cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động cho vay margin của Công ty tuy bị cạnh tranh rất nhiều trong môi trường lãi suất rẻ của các công ty chứng khoán khác nhưng vẫn tăng trưởng ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, kỷ luật quản trị rủi ro giúp công ty giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh margin.

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2021, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 643 tỷ đồng, tăng 160,1% so với con số 247,2 tỷ đồng của năm 2020. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ đồng.

Theo thống kê của HOSE, trong năm 2021, EVS thuộc top 10 công ty có thị phần giá trị giao dịch môi giới trái phiếu lớn nhất (chiếm 1,4%).

Năm 2022, EVS dự kiến trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu đạt 1.626 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 485 tỷ đồng.

Tin bài liên quan